strona

Oferty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia (…)

Sprawozdania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia (…)

2010 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2010 rok W Powiecie Wschowskim współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku (…)

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

Historia W dniu 11 października 2011 r. wybrano nowe władze Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. W skład PROP weszli: 1. Renata Chilarska, 2. Halina Drgas ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej, 3. Beata Stachowska ze Stowarzyszenia Rodziców (…)

2011 r.

UCHWAŁA Nr XLV/209/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

Umowy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia (…)

2009 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009 W Powiecie Wschowskim współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku (…)

2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/166/2009 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2009 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2008 r.

UCHWAŁA Nr XV/91/2008 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2007 r.

UCHWAŁA Nr IV/30/2007 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2005 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/146/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2004 r.

UCHWAŁA Nr XXII/116/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca (…)

2006 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2006 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące (…)

2007 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2007 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące (…)

strona