Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Print Friendly, PDF & Email

Pełny tekst konwencji:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-pjm

Konwencja w tekście łatwym:

https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/konwencja-pdf.pdf

Prezentacja na temat konwencji:

http://eudajmonia.pl/container/szkolenie/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf

Realizacja rekomendacji nr 3 w ramach projektu “Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan z Sulęcina i Fundację Eudajmonia z Polkowic

Główne zadania w ramach projektu:
  1. Przygotowanie monitoringu
  2. Konsultacje społeczne, wstępny przegląd w Jednostkach i opracowanie planów monitoringu.
  3. Prowadzenie monitoringu w Jednostkach i opracowanie raportów z rekomendacjami.
  4. Wdrożenie rekomendacji przy wsparciu NGO realizujących projekt.
  5. Opracowanie raportu zbiorczego.

Okres realizacji projektu od 2017-04-01 do 2019-03-31.

Całkowita wartość projektu: 1 596 480,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Numer i nazwa działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Translate »