strona

2014 r.

Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” ogłoszona 6 grudnia 2013 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. z (…)

Zaproszenie do Lubuskiej Sieci Współpracy

 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Organizacja Pracodawców Ziemi  Lubuskiej zaprasza do przystąpienia do Lubuskiej Sieci Współpracy. Lubuska Sieć Współpracy powstała w ramach projektu “go NGO” i stanowi  przestrzeń dialogu oraz wymiany doświadczeń między lubuskimi  (…)

Ogłoszenie o wynikach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Wschowa, dnia 30.12.2013 r. PCPR.3060.01.2013 Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku II otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (…)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

EP.524.3.2013                                                                                         Wschowa, dnia 17.12.2013 r.                           Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. (…)

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert  składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (…)

Protokół z przebiegu konsultacji

Wschowa, dnia 12.11.2013 r. EP.0006.15.2013  Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu  „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”    Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego „Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego (…)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (…)

Film portalu NGO.PL dla organizacji pozarządowych

Portal ngo.pl  przygotował krótki film, zachęcający do mądrego, przemyślanego wspierania organizacji pozarządowych. Osobom indywidualnym wyjaśniamy, gdzie można szukać informacji o organizacjach, podpowiadamy, jak sprawdzać ich wiarygodność i jakie są możliwości wsparcia działań fundacji lub stowarzyszeń. Organizacjom zaś przypominamy o ich (…)

Ogłoszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2013 roku

EP.524.2.2013 Wschowa, dnia 24.04.2013 r. Ogłoszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2013 roku Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały (…)

Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2013 roku

EP.524.1.2013                                                                                     Wschowa, dnia 05.03.2013 r. Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2013 roku Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały (…)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku

EP.524.1.2013                                                                                  Wschowa, dnia 07.01.2013 r. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 (…)

Najnowszy poradnik

Poradnik dla organizacji pozarządowych znajduje się pod adresem http://poradnik.ngo.pl/ (…)

Projekty uchwał

Projekty uchwał znajdują się na stronie http://bip.wschowa.info/index.php?link=81 (…)

strona