Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z administracji rządowej pn. „Prowadzenie we Wschowie w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” oraz ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

Translate »