strona

2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2005 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/146/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2004 r.

UCHWAŁA Nr XXII/116/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca (…)

2006 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2006 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące (…)

2007 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2007 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące (…)

2008 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2008 Rada Powiatu Wschowskiego zatwierdziła uchwałą nr XV/91/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z (…)

2005 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2005 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy współpracy samorządów z bardzo szeroką grupą podmiotów posiadających osobowość (…)

Rachunkowość

Sprawozdanie merytoryczne to opis działalności prowadzonej przez organizację w określonym czasie. Najczęściej przygotowuje się je jako podsumowanie poprzedniego roku. Sprawozdanie finansowe to dokument, który opisuje, co dzieje się w stowarzyszeniu lub fundacji pod względem finansowym. (…)

strona