strona

Bezpłatne szkolenie pn. „Rachunkowość w organizacji pozarządowej”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie otwarte pn. „Rachunkowość w organizacji pozarządowej” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w (…)

Loterie charytatywne. Ułatwienia dla organizacji pożytku – ngo.pl

27 listopada 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o grach hazardowych, która ułatwi organizacjom pożytku publicznego prowadzenie loterii charytatywnych. Organizacje nieposiadające statusu pożytku nadal mogą prowadzić (na podstawie zgłoszenia) tzw. małe loterie czyli takie, których (…)

2015 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2014 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” ogłoszona 14 października 2014 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. W zakładce http://poradnik.ngo.pl/zbiorkipubliczne przygotowane zostały informacje i materiały, które mogą być przydatne dla organizatorów zbiórek publicznych. ngo.pl – portal organizacji pozarządowych nowe zbiórki_ngo (…)

NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH

NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH

Portal zbiórki.gov.pl ruszy w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, czyli po 3 miesiącach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Ustawa zniesie wprowadzony w 1933 (…)

Sprawozdanie za 2013 rok

Sprawozdanie z Programu Współpracy za 2013 rok Przedstawiono na Sesji Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 24.04.2014 r. (…)

Lubuska Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu „go NGO!” powstanie Lubuska Sieć Współpracy, która stanowić będzie przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń między lubuskimi organizacjami, a samorządem lokalnym. Lubuska Sieć Współpracy to szansa na: rozwój współpracy, budowanie poczucia tożsamości oraz (…)

Zmiana ustawy o zbiórkach publicznych

14 marca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Na gruncie nowej ustawy zbiórka publiczna zostaje ograniczona do darów w gotówce i w naturze, a kontrola przechodzi w ręce obywateli. Więcej na (…)

Pomoc dla organizacji – jak działać zgodnie z prawem

Zachęcamy organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych, dostępnego w portalu ngo.pl. Stowarzyszenia i fundacje obowiązuje wiele przepisów określających obowiązki, terminy sprawozdawcze. A liderom i liderkom organizacji często trudno znaleźć czas (…)

strona