strona

Nabór wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza wnioskodawców wymiany szkolnej i pozaszkolnej z obszaru Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” do składania wniosków o dofinansowanie polsko-niemieckich projektów młodzieżowych, realizowanych w 2009 roku. Wnioski mogą składać osoby prawne (w wyjątkowych wypadkach (…)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę:

Wymagane dokumenty Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę: powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres nowego inwestora, numer i datę udzielonego pozwolenia na budowę, oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w (…)

Spotkanie poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) w Gorzowie Wlkp. odbędzie się spotkanie poświecone wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), (…)

Bezpłatne Spotkanie Informacyjno – Promocyjne

28 listopada 2008 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie (III piętro) odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na temat oferty Punktów Konsultacyjnych. W województwie lubuskim w ramach (…)

Pożyteczne ferie 2009

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu „Pożyteczne ferie 2009” realizowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2009, przeznaczone dla dzieci i (…)

Fundusze europejskie dla inwestorów

W poniedziałek 29 września 2008 roku w Warszawie (Hotel Novotel Centrum ul. Marszałkowska 94/98), w godz. 10.00-14.45 odbędzie się seminarium „Fundusze europejskie dla inwestorów”, zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji (…)

Informacja na temat konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, że w dniu 2 września: • zawieszone zostaną konkursy ogłoszone dnia 31.03.2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: – 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (…)

Równać Szanse 2008 – Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. (…)

Nasza wieś naszą szansą – konkurs dotacyjny

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu dotacyjnego “Nasza wieś naszą szansą” realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza (…)

Konkursy dla Województwa Lubuskiego w ramach PO Kapitał Ludzki

W dniu 31 marca 2008 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetów VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy dotyczą (…)

Adresy stron internetowych

FUNDUSZE STRUKTURALNE www.funduszestrukturalne.gov.pl • Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/ • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich • Europejski Fundusz Rybacki FUNDUSZ SPÓJNOŚCI www.funduszspojnosci.gov.pl PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2007 (…)

Informacja na temat konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, że w dniu 2 września: • zawieszone zostaną konkursy ogłoszone dnia 31.03.2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: – 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (…)

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące Działania 2.2 LRPO

Informujemy, że Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w związku z ogłoszonym konkursem, organizuje bezpłatne szkolenia dotyczące procedury składania wniosków na Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich (…)

strona