strona

Ogłoszenia i przetargi

Or. ZP 342-17/2006 Wschowa, dnia 21 czerwca 2006 r. OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej a następnie decyzji Starosty Wschowskiego przetarg dotyczący : Budowy parkingu dla (…)

Konserwacja rowów przy drodze krajowej nr 12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiatowa Spółka Wodna, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel. 068- 414 12 40 ogłasza przetarg nieograniczony pt.: Konserwacja rowów przy drodze krajowej nr 12 (…)

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 142 z dnia 07.06.2006 pod pozycją 29859 Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 (…)

Fundusze Europejskie

Adresy stron internetowych Adresy instytucji Dotacje uzyskane przez Powiat Wschowski Terminy konkursów i szkoleń (…)

Informacja z realizacji zadań za rok 2005

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2005 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy współpracy samorządów z bardzo szeroką grupą podmiotów posiadających osobowość (…)

Działania w roku 2006

UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

Konsultacje Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013

20 września 2005 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przeprowadzili spotkanie konsultacyjne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Konsultacje miały na celu zapoznanie przedstawicieli samorządów lokalnych (…)

strona