Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

VIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

27 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Denesiuk.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz z informacjami z działalności za 2018 rok: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wschowskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wschowie z siedzibą w Sławie, Ratownictwa Wodnego Sława.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
– wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wschowskiego;
– przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wschowskiego na lata 2019 – 2022;
– przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego we Wschowie i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wschowie w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wschowie;
– zmiany uchwały Nr VII/43/2003 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie;
– ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wschowskiego od dnia 1 września 2019 roku;
– ustanowienia Tytułu Honorowego “Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego” oraz zasad i trybu jego nadawania;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2019 – 2026;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019.

Translate »