drukuj drukuj

Podsumowanie prac zespołu Lokalnego Partnerstwa Wodnego

W dniu 2 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się posiedzenie podsumowujące pracę zespołu Lokalnego Partnerstwa Wodnego. Spotkanie było okazją do ostatnich konsultacji przed podpisaniem deklaracji współpracy między samorządami a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, utworzył do tej pory Lokalne Partnerstwa Wodne na terenie sześciu powiatów woj. lubuskiego (żagański, zielonogórski, krośnieński, międzyrzecki, świebodziński, gorzowski). Powiat Wschowski oraz gminy: Wschowa, Sława i Szlichtyngowa ostateczną decyzję o dołączeniu do programu podejmą do końca tygodnia.

Podpisanie deklaracji umożliwi opracowanie i wydanie raportu opisującego stan gospodarki wodnej danego terenu oraz określenie potrzeb związanych z poprawą sytuacji wodnej na terenie powiatu. Na podstawie raportów, członkowie partnerstwa wodnego będą mogli aplikować o dofinansowanie inwestycji wodnych do ARiMR.

W spotkaniu z dyrektorem Wojciechem Szadlem oraz pracownikami Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku udział wzięli: Wicestarosta Wschowski – Waldemar Starosta, Burmistrz Miasta i Gminy Sława – Cezary Sadrakuła, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wschowa – Marek Kraśny, przedstawicielka Nadzoru Wodnego we Wschowie – Emilia Furmańczak, przedstawicielka Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego – Beata Bartosz, Dyrektor Zarząd Zlewni w Zielonej Górze – Jan Wardecki, Przewodniczący Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie – Tadeusz Skrzyczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska – Wiesław Daszkiewicz.

Lokalne Partnerstwo Wodne powstało w 2020, a jego zadanie polegało na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Partnerstwa powstają na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW). Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie (w tym jednostki samorządowe szczebla powiatu i gminy). Istotnymi celami LPW są:

  • Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb,
  • Diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • Wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • Wypracowanie propozycji co do przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania struktur LPW, o tych samych zadaniach na terenie całego kraju.

Źródło i foto: zw.pl oraz Starostwo Powiatowe we Wschowie