Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

TCHNIENIE PRZESZŁOŚCI

Print Friendly, PDF & Email

Grupa projektowa Comenius z I Zespołu Szkół wzięła udział w warsztatach muzealnych związanych z życiem ludności miejskiej w okresie XVII i XVIII wieku.

Zajęcia muzealne przybliżyły uczniom rolę cechu dla rzemieślników zgromadzonych w danym mieście, znaczenie poszczególnych zawodów i stanowisk w obrębie miasta,  a także sposób ubierania się ludności i zwyczajowe rozrywki oraz zajęcia wykonywane podczas dnia.

Wielce ciekawa była nowinka o tym, iż leszczyński proch był bardzo dobrej jakości i znano go nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Ponadto po rozbiorach część sukienników z naszych rejonów migrowała w okolice Łodzi z uwagi na wysokie cło między zaborem pruskim a rosyjskim. W związku z tym można powiedzieć, że mamy udział w potędze tekstylnej Łodzi.

Młodzież miała okazję zobaczyć, jak barwiono płótno lniane, do czego służyły mosiężne zamki i stylowe skrzynie, z jakich naczyń jadano i pito, jakie stroje nosiło mieszczaństwo, a także jak wyglądał członek bractwa kurkowego.

Niecodzienną atrakcją warsztatów była możliwość pracy z materiałami źródłowymi oraz możliwość własnoręcznego wykonania tzw. pasiak , czyli kawałka dywanika wykonywanego w przeszłości z resztek tkanin, ścierek i płócien – służył on do izolacji podłóg i zwiększał estetykę wnętrza.

Wyjazd okazał się bardzo edukacyjny i ciekawy, a zdobyta wiedza dotycząca strojów i kultury na pewno zostanie spożytkowana w kolejnych działaniach projektowych.

 

MONIKA   TOLL

Translate »