strona

Zakaz wstępu do lasu na terenie gminy Sława

Zakaz wstępu do lasu na terenie gminy Sława

Właśnie rozpoczął się sezon na zbieranie poroża, które powoduje niepotrzebny ruch zwierząt (w tym dzików) i ich przemieszczanie oraz niszczenie ogrodzeń, co może przyczynić się do rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Niestety w tym roku jednak te cenne „trofea” będą musiały (…)

4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przygotowało kampanię społeczną mającą na celu zwiększenie świadomości antyterrorystycznej społeczeństwa w obszarze zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania „4U – uważaj, uciekaj, ukryj się, (…)

Jasełka w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Jasełka w Warsztatach Terapii Zajęciowej

W dniu 3 lutego 2020 roku odbyły się Jasełka zorganizowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wschowie, działających przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie. Zgromadzonych gości przywitała Kierowników WTZ Pani Beata Pawłowicz. Spektakl (…)

Akcja charytatywna dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego we Wschowie

Akcja charytatywna dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego we Wschowie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie po raz kolejny zorganizowało zbiórkę na rzecz podopiecznych uczęszczających do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego we Wschowie. Przedstawienie, które przygotowano dla dzieci z wszystkich wschowskich przedszkoli pt.: (…)

Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych

Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił: 1. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury http://www.bip.lubuskie.pl/803/3419/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_wsparcie_w_2020_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury__0D_0A/  2. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych (…)

Noworoczne spotkanie Kombatantów i Podopiecznych we Wschowie

Noworoczne spotkanie Kombatantów i Podopiecznych we Wschowie

W dniu 30 stycznia 2020 roku w Klubokawiarni Piętro we Wschowie odbyło się spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne we Wschowie. Zebranych przywitała Pani Stanisława Kołodyńska Prezes Zarządu oraz Zdzisław Rygusik (…)

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 29 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Narada odbyła się pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty, Naczelnika Wydziału (…)

Wnioski dot. niepełnosprawności we Wschowie

Wnioski dot. niepełnosprawności we Wschowie

Uprzejmie przypominamy o dyżurach dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego w sprawach orzekania o niepełnosprawności. Dyżur pełniony będzie w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w Centrum Medycznym NZOZ we Wschowie przy ul. Zielony Rynek 7. W wyznaczonych (…)

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020. Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu (…)

strona