Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łupice

Print Friendly, PDF & Email

„Dziś podpisaliśmy umowę na kolejną powiatową inwestycję. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F, w tym  skrzyżowanie z drogą wojewódzką numer 316 i z drogami gminnymi. Wykonana zostanie  budowa  kanalizacji deszczowej i staw do odwodnienia drogi. Jest to kolejna inwestycja, którą uda się zrealizować dzięki  pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – rozpoczął spotkanie Starosta Andrzej Bielawski.

Zakres prac zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F na odcinku od km 0+000 do km 0+316,7 wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową kanalizacji deszczowej” obejmuje:

– przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 316 i z drogami gminnymi,

– poszerzenie istniejącej jezdni drogi powiatowej i wykonaniu nowej nawierzchni z masy asfaltowej na pełnej podbudowie na całej szerokości jezdni,

– budowie i przebudowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej,

– przebudowie zjazdów na nieruchomości zlokalizowanej wzdłuż odcinka drogi,

– wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową,

– wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,

– wykonanie kanalizacji deszczowej,

– wykonanie kanału technologicznego.

„Obecnie nawierzchnia jezdni jak i istniejące chodniki są w złym stanie technicznym, posiadają liczne ubytki i zagłębienia. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców Łupic.” – Podkreślał Wicestarosta Waldemar Starosta.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 013 793,91 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 130 491 zł, wkład własny Powiatu Wschowskiego: 883 302,91 zł.

Translate »