Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Przed rozpoczęciem posiedzenia, Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Pani Jolanta Denesiuk, poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego 18 lutego Aleksandra Polańskiego.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym. Korzystając również z okazji podsumował dotychczasowe działania inwestycyjne  realizowane przez Powiat Wschowski oraz omówił zadania, które rozpoczęto na terenie Powiatu. „Jak wszyscy wiemy dobiega koniec kadencji, a inwestycji mamy jeszcze do zrealizowania na 80 milionów złotych” – mówił Starosta Andrzej Bielawski.

Przed rozpoczęciem obrad Starosta złożył na ręce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzeja Nowickiego, dyplom sporządzony przez dr Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „W uznaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców oraz za wieloletnią działalność na rzecz promocji zatrudnienia i wspieranie lokalnego rynku pracy.”

 Starosta Andrzej Bielawski podsumował: „To już trzecie z rzędu wyróżnienie za wzorową działalności dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie.”

Następnie przystąpiono do obrad.

Podjęto następujące uchwały:

– w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku,

– w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2024-2026,

– w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

–  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2024.

Translate »