Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalejWykaz dotyczący zawarcia umowy najmu sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie Starosty o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 76/2 o powierzchni 0,0064 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, obręb Wyszanów.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania tekst

Czytaj dalejOgłoszenie Starosty o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 76/2 o powierzchni 0,0064 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, obręb Wyszanów.

Wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 8 miesięcy tj. od 26.10.2022 r. do 23.06.2023 r. w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalejWykaz dotyczący zawarcia umowy najmu sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 8 miesięcy tj. od 26.10.2022 r. do 23.06.2023 r. w trybie bezprzetargowym

Wykaz dotyczący zawarcia umowy użyczenia lokalu, który jest częścią nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 we Wschowie

Czytaj dalejWykaz dotyczący zawarcia umowy użyczenia lokalu, który jest częścią nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 we Wschowie
Translate »