strona

Obwieszczenie Starosty Wschowskiego

STAROSTA WSCHOWSKI GK.683.20.2.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 2, art. 130 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1a, 2, 3 i 6, art. 133 pkt 2 oraz art. 134 (…)

Zarząd Powiatu Wschowskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu składającego się z czterech pomieszczeń, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na okres do 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Wykaz 4.03.2022 (…)

Zarząd Powiatu Wschowskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu składającego się z czterech pomieszczeń, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na okres do 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Wykaz najem 4.03.22 (…)

strona