Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty za nieruchomość o nieuregulowanym stanie pranym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 73/2, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski.

OBWIESZCZENIE

Czytaj dalejObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty za nieruchomość o nieuregulowanym stanie pranym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 73/2, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski.

Wykaz dot. zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu składającego się z sześciu pomieszczeń, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I ZS we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na czas oznaczony do 12 miesięcy

Czytaj dalejWykaz dot. zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu składającego się z sześciu pomieszczeń, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I ZS we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na czas oznaczony do 12 miesięcy

Starosta Wschowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski na okres oznaczony do 15 listopada 2025 r.

Czytaj dalejStarosta Wschowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski na okres oznaczony do 15 listopada 2025 r.

Wykaz dotyczący zawarcia umowy użyczenia lokalu, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostki organizacyjnej, tj. I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, położonej przy ul. Matejki 1 we Wschowie

Czytaj dalejWykaz dotyczący zawarcia umowy użyczenia lokalu, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostki organizacyjnej, tj. I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, położonej przy ul. Matejki 1 we Wschowie

Wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie,przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 6,5 miesiąca w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalejWykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie,przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 6,5 miesiąca w trybie bezprzetargowym

Wykaz dotyczący zawarcia umowy użyczenia dużej sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 7,5 miesiąca w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalejWykaz dotyczący zawarcia umowy użyczenia dużej sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 7,5 miesiąca w trybie bezprzetargowym

Wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu dużej sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 3,5 miesiąca w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalejWykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu dużej sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 3,5 miesiąca w trybie bezprzetargowym
Translate »