Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty za nieruchomość o nieuregulowanym stanie pranym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 73/2, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski.

Translate »