Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie Starosty Wschowskiego 

Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję znak GK.6853.27.2019 z dnia 09 marca 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

Translate »