strona

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

EP.524.3.2013                                                                                         Wschowa, dnia 17.12.2013 r.                           Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. (…)

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert  składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (…)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (…)

Ogłoszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2013 roku

EP.524.2.2013 Wschowa, dnia 24.04.2013 r. Ogłoszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2013 roku Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały (…)

Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2013 roku

EP.524.1.2013                                                                                     Wschowa, dnia 05.03.2013 r. Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2013 roku Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały (…)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku

EP.524.1.2013                                                                                  Wschowa, dnia 07.01.2013 r. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 (…)

strona