Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie we Wschowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku” oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie konkursu - Prowadzenie we Wschowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

Czytaj dalejOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie we Wschowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku” oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Rozstrzygniecie konkursu

Czytaj dalejRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Uniewaznienie konkursu

Czytaj dalejInformacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

ZARZĄD POWIATU WSCHOWSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu…

Czytaj dalejZarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

Uchwała Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez PCPR we Wschowie

Uchwała Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 20.12.2017 r.

Czytaj dalejUchwała Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez PCPR we Wschowie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów Formularz zgłoszenia kandyda do komisji konkursowej    

Czytaj dalejOgłoszenie Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert
Translate »