drukuj drukuj

Doposażenie pracowni zawodowych w Staszicu na ukończeniu

Prace związane z realizacją projektu pt. „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie" dobiegają końca. W ramach projektu zostanie poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, uzyska się współmierne korzyści w oszczędzaniu energii cieplnej oraz podniesie się komfort pracy na zajęciach.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w Powiecie Wschowskim, podnosząca jakość kształcenia w obszarze wiodących przedmiotów z zakresu spedycji, ekonomii i informatyki oraz pracowni egzaminacyjnej i wyrównująca szanse rozwojowe uczniów oraz uczennic z obszarów wiejskich i małych miast.

Wartość zadania wynosi 415.752,99 złotych brutto, w tym 353.390,04 złotych brutto stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020.