strona

Harmonogram uruchomienia programów krajowych na lata 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, opracowało orientacyjny harmonogram uruchomienia krajowych programów operacyjnych, m.in. PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko. W harmonogramie tym Instytucje Zarządzające krajowymi (…)

Specjalista EFS – wdrażanie i zarządzanie projektem

24 – 25 września br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się kolejne, piąte już szkolenie z cyklu „Regionalna szkoła EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze. Zajęcia poprowadzi (…)

Konkurs grantowy “Nasza wieś naszą szansą”

Fundacja Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs grantowy “Nasza wieś naszą szansą” czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim? Konkurs realizowany (…)

Konkurs “Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach konkursu należy przygotować tekst opisujący co się zmieniło w otoczeniu (…)

Spotkanie nt. PO Kapitał Ludzki

27 sierpnia 2007 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie to (…)

Szkolenie “PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013”

Informujemy, że w dniu 28 czerwca br. w Sali Skryba w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT oraz Ośrodek Regionalny Programu „Młodzież w Działaniu” organizują szkolenie (…)

„Regionalna Szkoła Europejskiego Funduszu Społecznego” – cykl szkoleń

W Powiecie Wschowskim rozpoczynają się szkolenia z cyklu „Regionalna szkoła EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Verte z Zielonej Góry. Szkolenia skierowane są m.in. do organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, jednostek (…)

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Siedlnica, gmina Wschowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: (…)

Budowa ścieżki rowerowej w m. Śmieszkowo, gmina Sława

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: (…)

Działania w roku 2007

UCHWAŁA Nr IV/30/2007 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza (…)

Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg powiatowych w

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.: (…)

Terminy składania wniosków

SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Ogłoszenia o terminach naboru wniosków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki i Pracy http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Skladanie+wnioskow/. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości Działanie (…)

Szkolenie – Europejski Fundusz Społeczny

W dniach 23-25 stycznia 2006 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się szkolenie na temat możliwości i zasad aplikowania o wsparcie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadziła pani Bożena Buchowicz z (…)

Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza (…)

strona