Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Rozbudowa drogi Stare Drzewce-Konradowo

Print Friendly, PDF & Email

Powiat Wschowski realizuje zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Całkowita wartość zadania wynosi 3.320.361,35 zł, w tym 1.991.332,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Szlichtyngowa przekazała środki w wysokości 250.000,00 zł. Pomoc finansową zadeklarowała również gmina Wschowa.

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane, polegające na rozbudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1011F na długości około 2,2 km, początek robót znajduję się na końcu obszaru zabudowanego Stare Drzewce, a koniec robót na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1010F Konradowo – Krzekotów.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz całkowitą rozbiórkę istniejącej podbudowy z kamienia polnego. Na całym odcinku rozbudowywanej drogi przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, podbudowy bitumicznej, podbudowy z kruszywa łamanego oraz stabilizacji gruntu cementem w miejscach poszerzeń oraz wyprofilowanie rowów przydrożnych.

Termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Translate »