strona

Uwaga Organizacje!

Zapraszamy na portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Zgłoś swoją organizację do: bazy.ngo.pl Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym. W bazie znajdują się informacje (…)

Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie ustanowienia roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka. 16 września 2011 r. Sejm RP podjął taką uchwałę. 18 stycznia 2012 roku w Belwederze, odbyła się Inauguracja Roku (…)

Rada Powiatu Wschowskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu – Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. – Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. – W skład rady powiatu wchodzi 15 radnych. RADNI POWIATU (…)

Kronika z 2002 r.

Spotkanie z SAPARD-em 26 marca 2002 r. Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były organizatorami spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla rolników zainteresowanych programem SAPARD. Na spotkanie do sali konferencyjnej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (…)

Warsztaty i pomoc drogowa

MIASTO I GMINA WSCHOWA Pomoc drogowa – Leszek Skorupiński Wschowa, ul. Konradowska 8, tel. (65) 527 01 70 AUTOSERVIS “DABA”. Pomoc drogowa Wschowa, ul. Nowy Rynek 2 tel. (65) 540 58 22 Pomoc drogowa, Zakład (…)

Statut powiatu

Pliki: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/55/Statut_powiatu/# (…)

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wschowie Uchwała Nr 276_2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 42_2015 Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Uchwała Nr 276_2022 z dnia 4.05.2022 (…)

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, zaprasza na szkolenie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej; wniosków (…)

Umowa na dofinansowanie Centrum Rehabilitacji przy SOSW we Wschowie

W dniu 24 lipca 2009 została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Województwem Lubuskim na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów (…)

Równać Szanse 2009 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu “Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z (…)

Terminy konkursów dotacyjnych Fundacji Batorego w 2009 roku

W 2009 roku dotacje przyznawane będą w ramach następujących programów: Równe Szanse • Lokalne Programy Stypendialne Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje. Termin składania wniosków – do 31 marca 2009 Rozstrzygnięcie konkursu – (…)

II nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę (…)

Nabór wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza wnioskodawców wymiany szkolnej i pozaszkolnej z obszaru Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” do składania wniosków o dofinansowanie polsko-niemieckich projektów młodzieżowych, realizowanych w 2009 roku. Wnioski mogą składać osoby prawne (w wyjątkowych wypadkach (…)

strona