drukuj drukuj

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór w ramach Tarczy Antykryzysowej

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie ogłasza nabór na:

  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczna niezatrudniającego pracowników,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
NABÓR – Tarcza Antykryzysowa