strona

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2023 rok

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2023 rok

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie, zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego do dnia 13 lutego 2023 r. do (…)

2023 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/242/2022 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” opublikowana 2 grudnia 2022 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

Wyniki konkursu na NPP i NPO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej finansowanego z budżetu państwa. Wyniki NPP i NPO 2023 wynik konkursu na 2023 rok (…)

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z administracji rządowej pn. „Prowadzenie we Wschowie w 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” oraz nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

Uchwała Nr 316 Formularz zgłoszeniowy Obowiązak informacyjny NPP 2023 Konkurs na NPP i NPO oraz zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej (…)

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w (…)

Jak przekazać 1,5% dla NGO?

Jak przekazać 1,5% dla NGO?

  JEŻELI CHCESZ POMÓC ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZEKAŻ 1,5% Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Możesz  przekazać lokalnym OPP – Rozlicz PIT w Powiecie Wschowskim https://www.pitax.pl/rozlicz/starostwo-powiatowe-we-wschowie/ Na terenie Powiatu Wschowskiego działają (…)

Wyniki NGO

Wyniki NGO

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie, zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego do dnia 28 lutego 2022 r. w (…)

Uwaga! Stowarzyszenia i Fundacje – nowy obowiązek!

Uwaga! Stowarzyszenia i Fundacje – nowy obowiązek!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) stowarzyszenia, które wpisane są do Krajowego Rejestru (…)

strona