Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2024 rok

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie, zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 15.00 w Generatorze e-NGO dostępnym na stronie głównej Powiatu Wschowskiego lub pod linkiem: https://powiatwschowski.engo.org.pl i złożyć podpisaną przez osoby upoważnione w wersji papierowej w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Wszelkie inne zmiany w trakcie realizacji zadania, mające wpływ na wykonanie zadania, należy zgłaszać w celu podpisania stosownego aneksu do umowy.    

W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji oferent powinien złożyć do Zarządu Powiatu Wschowskiego pisemne oświadczenie – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

Wyniki na realizację zadań publicznych 2024

zestawienie

 

Translate »