strona

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenia dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, obręb Wyszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów ibudynków numerem działki (…)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tarnów Jezierny, jednostka ewidencyjna Sława – obszar wiejski. Informacja o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (…)

strona