strona

Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski na czas oznaczony do 3 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych tj. do 31 października 2023 r.

Informacja lotnisko   Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 364/4 i część działki o numerze ewidencyjnym 364/5 o całkowitej powierzchni 48,9386 ha, położone w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, (…)

NIERUCHOMOŚCI – przetargi nie ulegają zmianie

NIERUCHOMOŚCI – przetargi nie ulegają zmianie

UWAGA Interesanci Starostwa Powiatowego we Wschowie! Terminy przetargów organizowanych przez Starostę Wschowskiego i Zarząd Powiatu Wschowskiego  nie ulegają zmianie. Przetargi odbywają się z zachowaniem zasad ostrożności sanitarno-epidemiologicznej. (…)

strona