strona

WYKAZ

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 9 tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późń. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu (…)

WYKAZ

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości (…)

Wykaz GK.6844.21.2023

Wykaz GK.6844.21.2023

Wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na (…)

Wykaz GK.6844.18.2023

Wykaz GK.6844.18.2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu dużej (…)

Wykaz GK.6844.15.2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu dużej (…)

Ogłoszenie Starosty Wschowskiego 

Ogłoszenie Starosty Wschowskiego 

O G Ł O S Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję znak GK.6853.27.2019 z dnia 09 marca 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym (…)

WYKAZ GK.6844.13.2023

WYKAZ GK.6844.13.2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu garażu, który jest (…)

Wykaz

Wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa (…)

Wykaz

Wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości (…)

Wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu garażu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu garażu, który jest (…)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 76/2 o powierzchni 0,0064 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar (…)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tarnów Jezierny, jednostka ewidencyjna Sława – obszar wiejski. (…)

strona