Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wykaz GK.6850.1.2023

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 255 w obrębie Wyszanów, gmina Szlichtyngowa, Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminy Szlichtyngowa na czas oznaczony do 3 lat. 

Wykaz GK.6850.1.2023

Translate »