Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowano w  ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach zadania wykonana została rozbudowa drogi na odcinku 572 m oraz rozbudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi oraz poszerzona szerokość jezdni do 6,0 m. Po stronie północnej wykonany został chodnik z kostki betonowej o szer. do 2,0 m, a po stronie południowej wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m. Utworzono 92 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 3 wyniesione przejścia dla pieszych, zjazdy indywidualne i publiczne. Droga odwodniona została za pomocą 41 wpustów deszczowych punktowych.

Całkowita wartość zadania – 1.911.807,88 zł

w tym:

– budżet państwa – 829.408,00 zł

– Gmina Wschowa – 541.000,00 zł

– Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. Jawna Wschowa – 30.000,00 zł

– Powiat Wschowski – 511.399,88 zł

Okres realizacji zadania: 03-11/2017

Translate »