Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Konferencja dotycząca abpa Floriana Stablewskiego

Print Friendly, PDF & Email

W pochmurny listopadowy wieczór 29 listopada 2013 r. w sali posiedzeń Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyła się Konferencja pt. „Florian Stablewski Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański (1841-1906) – Obrona Wiary i Narodowości”. W Konferencji  wzięli udział:

– władze Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (KSCCH) oraz osoby towarzyszące:
ks. prof. Grzegorz Chojnacki – Kapelan KSCCCH,
ks. prof. Robert Kufel – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze,
Piotr Jankowiak – dyrektor KSCCH Okręgu Lubuskiego,
Karol Irmler – dyrektor  KSCCH Okręgu Wielkopolskiego,
Senator RP – Walerian Piortowski z Zielonej Góry,
Jacek Stróżyński – KSCCH Piła,
Włodzimierz Chrzanowski – KSCCH Wolsztyn;

– władze kościelne i samorządowe:
Zbigniew Semeniuk – Wicestarosta Wschowski,
ojciec Alojzy – Zakon Franciszkanów z Osiecznej,
radne samorządu powiatowego i gminnego: Dorota Kostka, Magdalena Strzałkowska i Jolanta Pawłowska;

– przedstawiciele kultury, oświaty i organizacji pozarządowych:
prof. Mieczysław Guzewicz – teolog,
Barbara Ratajewska –  pracownik Archiwum Państwowego w Lesznie,
Ilona Ratajczak – dyrektor Biblioteki Publicznej we Wschowie,
Stanisława Kołodyńska – Komitet Pamięci Polaków Przybyłych z Kresów Wschodnich oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Andrzej Stankowiak – Akcja Katolicka Wschowa,
Piotr Sobański – historyk,

– przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku:
Ewa Sworowska-Sadowska – Przewodnicząca, Tadeusz Kołosionek, Lucyna Omieczyńska;

– przedstawiciele Muzeum Ziemi Wschowskiej:
Marta Małkus – dyrektor Muzeum, Dariusz Czwojdrak – kustosz, Aleksander Wilecki – historyk;

– Redakcja Gazety „Słowo Ziemi Wschowskiej” – Zygmunt Frąckowiak;

– członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wschowie.

Konferencję rozpoczęto od wspólnego odśpiewania „Roty”.

Zdzisław Rygusik – Przewodniczący Konferencji, przedstawił zakres działania Stowarzyszenia oraz jaką misję ma do spełnienia, przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Jednocześnie poinformował zebranych, że celem Konferencji jest przedstawienie życia, działalności politycznej, społecznej i duszpasterskiej urodzonego we Wschowie Abpa Floriana Stablewskiego. Następnie Barbara Dobijata -członek wschowskiego Stowarzyszenia, przedstawiła prezentację medialną w zakresie biograficznym tj. życia i działalności Arcybiskupa. W dalszej kolejności wystąpił prelegent, ks. prof. Robert Kufel z wykładem tematycznie związanym „w obronie wiary i narodowości”, przybliżając uczestnikom Konferencji, sylwetkę Abpa Floriana Stablewskiego.

Kolejnym rozmówcą był ks. prof. Grzegorz Chojnacki – kapelan KSCCH przedstawiając wypełnienie misji w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

W trakcie dyskusji głos zabrali w kolejności: Senator RP Walerian Piotrowski, Włodzimierz Chrzanowski, Ojciec Alojzy, Marta Małkus dyrektor Muzeum oraz Wicestarosta Wschowski Zbigniew Semeniuk. Konferencję zakończono przy akompaniamencie Kapeli podwórkowej „I to jest właśnie to” działającej przy Stowarzyszeniu.

Celem uświetnienia Konferencji przygotowano okolicznościową wystawę starych fotografii oraz  informator historyczny. Uwieńczeniem Konferencji była promocja nowo wydanej książki autorstwa ks. prof. Roberta Kufla „Działalność Pastoralna Arcybiskupa Floriana Okszy Stablewskiego (1891-1906)”.

Organizatorem Konferencji było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Miejski  we Wschowie.

Przewodniczący Rady Oddziału
Zdzisław Rygusik

Z przeprowadzonej Konferencji sporządzono dokumentację archiwalną, dostępnej na stronie internetowej  www.gazetawschowska.pl.

Translate »