Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Pracownia elektryczno-elektroniczna w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”.

W ramach projektu w  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie utworzona została pracownia elektryczno-elektroniczna. Przygotowane zostało pomieszczenie na potrzeby pracowni, wykonano roboty instalacyjne elektryczne oraz zakupiono wyposażenie: zestawy panelowe (Aktoryka i sensoryka systemów pojazdowych, Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej, Układy zapłonowe pojazdu), zestawy ćwiczeń oraz plansze szkoleniowe.

Projekt skierowany był do uczniów kształcących się w zawodach: elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, blacharz samochodowy.

Realizacja projektu miała na celu unowocześnienie  bazy dydaktycznej szkoły oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Całkowity koszt projektu – 237.078,50 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 201.516,72zł,

– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 36.340,37 zł.

Okres realizacji projektu: 01/2013 – 04/2014

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

link_lrpologo_lubuskieUE EFRR

Translate »