Wydziały starostwa

Komórki organizacyjne starostwa są zobowiązane do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi: 1) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, zawartych (…) czytaj dalej »

Wydział Finansowy

Księgowość, Skarbnik Powiatu – pok. 316, tel. 65 540 74 26 Magdalena Jędrzejczak – Skarbnik Powiatu Pracownicy Wydziału Finansowego: – Małgorzata Kokot, – Agnieszka Krzyżosiak, – Beata Makowska. Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy między (…) czytaj dalej »

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – pok. 201, tel. 65 540 17 91 Krzysztof Kuźnicki Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów określone we właściwych przepisach prawa. Biuro czynne w środę 10:00-15:00 (…) czytaj dalej »

Wydział Komunikacji i Dróg

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg: poniedziałek 8:00 – 15:30 wtorek – czwartek 8:00 – 14:30 piątek 8:00 – 13:30 Wydział Komunikacji i Dróg -Rejestracja pojazdów – pok. 221, tel. 65 540 18 95 -Prawa (…) czytaj dalej »

Stanowisko ds. audytu i kontroli finansowej

Dominik Olejniczak Główny Specjalista ds. audytu i kontroli finansowej, pok. 211, tel. 65 540 89 51 Do podstawowych zadań Stanowiska ds. audytu i kontroli finansowej należy między innymi: 1) opracowywanie rocznych planów kontroli i sprawozdań (…) czytaj dalej »

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego –Naczelnik – pok. 301, tel. 65 540 57 46 Andrzej Andrusiak – Naczelnik Wydziału   Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy między innymi: 1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie porządku publicznego (…) czytaj dalej »