strona

Kolejna inwestycja na terenie Powiatu Wschowskiego

Kolejna inwestycja na terenie Powiatu Wschowskiego

Powiat Wschowski złożył wniosek o dofinansowanie na remont kolejnych dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce-Konradowo”. Wniosek przeszedł (…)

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego- ZIMA 2018/2019

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego- ZIMA 2018/2019

13 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty z udziałem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Andrusiaka, a także kierowników (…)

Konwent Powiatów Lubuskich w Sulechowie

Konwent Powiatów Lubuskich w Sulechowie

13 grudnia 2018 roku w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu Powiatów Lubuskich w Sulechowie. Powiat Wschowski reprezentował Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. (…)

Uroczystość z okazji 100-lecia Wiecu Polskiego

Uroczystość z okazji 100-lecia Wiecu Polskiego

12 grudnia 2018 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wschowskiego Wojciechem Szadel złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Wiec Polski przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie. Z okazji 100-lecia Wiecu Polskiego, Muzeum (…)

„ZAN” doceniony w województwie lubuskim

„ZAN” doceniony w województwie lubuskim

11 grudnia br. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych nauczycieli i szkół z całego województwa lubuskiego. Plebiscyt pod hasłem „Nauczyciel na medal” ogłoszony został po raz (…)

DOBRA PROFESJA OTWIERA WIELE DRZWI

DOBRA PROFESJA OTWIERA WIELE DRZWI

I Zespół Szkół we Wschowie w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 będzie realizował projekt „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (…)

150-lecie pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie

150-lecie pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie

9 grudnia 2018 roku odbył się Jubileusz 150-lecia Pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją pn.„Zarys Pobytu Sióstr św. Elżbiety we Wschowie ” w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (…)

Wigilijne spotkanie pracowników Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Wigilijne spotkanie pracowników Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

6 grudnia 2018 roku w Przyczynie Dolnej odbyło się spotkanie wigilijne Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Zebranych przywitał Przewodniczący Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie Tadeusz Skrzyczyński. Uczestnicy mieli okazję spotkać się, porozmawiać i złożyć wzajemnie (…)

II sesja Rady Powiatu Wschowskiego

II sesja Rady Powiatu Wschowskiego

6 grudnia 2018 roku odbyła się II sesja Rady Powiatu Wschowskiego.Radni zostali zapoznaniu ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym. Przedstawiono informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie (…)

Akt nadania klasom mundurowym kolejnych stopni awansu

Akt nadania klasom mundurowym kolejnych stopni awansu

5 grudnia  2018 roku odbyło się nadanie awansów klas mundurowych w I Zespole Szkół we Wschowie. W uroczystości uczestniczył m.in. Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta. Awans uczniowie otrzymują za szczególne osiągnięcia, wyniki w nauce oraz oceny (…)

Szkolenie kadry „Przemoc w rodzinie- od diagnozy po pomoc”

Szkolenie kadry „Przemoc w rodzinie- od diagnozy po pomoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 30.11.2018 roku w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. „Razem przeciw przemocy” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (…)

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Co robić w przypadku (…)

Mobilne Centrum Informacji z Zielonej Góry

Mobilne Centrum Informacji z Zielonej Góry

W dniach 23 i 27 listopada 2018 roku w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” odbyły się spotkania młodzieży z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowym Biurem Pracy z Zielonej Góry: pośrednicy pracy (…)

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

… to nowy projekt ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej na lata 2018-20 w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” POWER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 152.130,10 zł. Został on stworzony przez grupę (…)

XIII Lubuski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych

XIII  Lubuski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych

27 listopada 2018 roku w Świebodzinie reprezentacja klubu „Błyskawica” Olimpiad Specjalnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie w składzie: Ewelina Czuchraj, Roksana Jankowska, Agnieszka Guziak, Marek Waszak, Krystian Zapała, Michał Kowalczykowski, Paweł Sienkiewicz, (…)

XVII Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada”

XVII Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada”

W dniach 24-25 listopada 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie odbył się XVII Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada”. Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie Dariusz (…)

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

23 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego we Wschowie obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada co roku 21 listopada. To wyjątkowe święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Starosta Wschowski Andrzej (…)

Uczniowie realizują kurs kierowca wózków widłowych

Uczniowie realizują kurs kierowca wózków widłowych

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.1. – (…)

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Wschowskiego

21 listopada 2018 roku odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Rozpoczęła się wręczeniem przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Stanisława Walnera zaświadczeń o wyborze na Radnego Powiatu Wschowskiego. Sesję otworzyła radna senior Danuta Płończak. Następnie (…)

strona