strona

Szkolenie kadry „Przemoc w rodzinie- od diagnozy po pomoc”

Szkolenie kadry „Przemoc w rodzinie- od diagnozy po pomoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 30.11.2018 roku w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. „Razem przeciw przemocy” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (…)

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Co robić w przypadku (…)

Ruszył Program „Senior+” edycja 2019 r.

Ruszył Program „Senior+” edycja 2019 r.

26 listopada br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 r. Więcej na stornie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-ofert (…)

Otwarty konkurs ofert Program ASOS 2014-2020 – Edycja 2019

Od 30 listopada 2018 roku można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zagwarantowano (…)

Mobilne Centrum Informacji z Zielonej Góry

Mobilne Centrum Informacji z Zielonej Góry

W dniach 23 i 27 listopada 2018 roku w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” odbyły się spotkania młodzieży z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowym Biurem Pracy z Zielonej Góry: pośrednicy pracy (…)

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

… to nowy projekt ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej na lata 2018-20 w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” POWER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 152.130,10 zł. Został on stworzony przez grupę (…)

XIII Lubuski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych

XIII  Lubuski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych

27 listopada 2018 roku w Świebodzinie reprezentacja klubu „Błyskawica” Olimpiad Specjalnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie w składzie: Ewelina Czuchraj, Roksana Jankowska, Agnieszka Guziak, Marek Waszak, Krystian Zapała, Michał Kowalczykowski, Paweł Sienkiewicz, (…)

Doposażenie pracowni zawodowych w Staszicu na ukończeniu

Doposażenie pracowni zawodowych w Staszicu na ukończeniu

Prace związane z realizacją projektu pt. „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie” dobiegają końca. W ramach projektu zostanie poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, uzyska się współmierne korzyści w oszczędzaniu energii cieplnej (…)

XVII Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada”

XVII Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada”

W dniach 24-25 listopada 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie odbył się XVII Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada”. Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie Dariusz (…)

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

23 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego we Wschowie obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada co roku 21 listopada. To wyjątkowe święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Starosta Wschowski Andrzej (…)

Uczniowie realizują kurs kierowca wózków widłowych

Uczniowie realizują kurs kierowca wózków widłowych

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.1. – (…)

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Wschowskiego

21 listopada 2018 roku odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Rozpoczęła się wręczeniem przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Stanisława Walnera zaświadczeń o wyborze na Radnego Powiatu Wschowskiego. Sesję otworzyła radna senior Danuta Płończak. Następnie (…)

strona