strona

Pomoc dla organizacji – jak działać zgodnie z prawem

Zachęcamy organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych, dostępnego w portalu ngo.pl. Stowarzyszenia i fundacje obowiązuje wiele przepisów określających obowiązki, terminy sprawozdawcze. A liderom i liderkom organizacji często trudno znaleźć czas (…)

Zaproszenie do Lubuskiej Sieci Współpracy

 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Organizacja Pracodawców Ziemi  Lubuskiej zaprasza do przystąpienia do Lubuskiej Sieci Współpracy. Lubuska Sieć Współpracy powstała w ramach projektu „go NGO” i stanowi  przestrzeń dialogu oraz wymiany doświadczeń między lubuskimi  (…)

Najnowszy poradnik

Poradnik dla organizacji pozarządowych znajduje się pod adresem http://poradnik.ngo.pl/ (…)

strona