Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Starostwo Powiatowe we Wschowie organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że 17 grudnia 2016 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie

w godz. od 9.00-12.30 odbędzie się

szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych

w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych

 pt. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym

 

 

Zainteresowane organizacje prosimy zgłaszać

telefonicznie pod numer 65 540-48-00 do 14 grudnia 2016 r.

 

Zakres szkolenia:

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Przepisy przejściowe – zasady rozliczeń zadań zleconych w oparciu o Rozporządzenie z 2010 roku.

3. Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:

– wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,

– nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,

– wymogi dotyczące załączników.

– Nowa oferta stosowana przy reegrantingu.

4. Umowa realizacji zadania publicznego:

– umowa stosowana w procedurze konkursowej,

– umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,

– umowa przy zlecaniu zadania w trybie reegrantingu,

– zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,

– przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,

– prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,

– procedura zwrotu dotacji,

– załączniki do umowy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania:

– Elementy sprawozdania,

– Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

– Załączniki do sprawozdania,

6. Omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

Prowadzący: Artur Gluziński – Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki “Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z  organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast  (m.in. Kraków, Katowice, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała, Stargard Szczeciński, Świnoujście, Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Płock, Sopot, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamienna, Kłodzko, Żory, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Wałcz, Góra Kalwaria) i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 1000 godzin szkoleń.

Translate »