strona

Wykaz

Wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa (…)

Wykaz

Wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości (…)

Wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu garażu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu garażu, który jest (…)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 76/2 o powierzchni 0,0064 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar (…)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tarnów Jezierny, jednostka ewidencyjna Sława – obszar wiejski. (…)

Wykaz

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu garażu, który jest częścią nieruchomości (…)

Wykaz

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu lokalu składającego się z pięciu (…)

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenia dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, obręb Wyszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów ibudynków numerem działki (…)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tarnów Jezierny, jednostka ewidencyjna Sława – obszar wiejski. Informacja o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (…)

strona