drukuj drukuj

Zmiany w zakresie rejestracji pojazdów

31 stycznia 2022 roku weszły w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” umożliwia zachowanie, na wniosek nowego właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego.  Nowy właściciel pojazdu będzie miał możliwość zachowania starych numerów rejestracyjnych bez względu na to, z jakiego województwa pochodzą, pod warunkiem, że tablice rejestracyjne są czytelne, niezniszczone i zawierają niezbędne oznaczenia obowiązujące na terytorium Polski.

Nowe przepisy zakładają również możliwość czasowego wycofania uszkodzonego samochodu osobowego z ruchu w przypadku konieczności jego naprawy (dotyczy naprawy zasadniczych elementów nośnych konstrukcji). Okres ten wynosi od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej, niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu.  Ponowne przywrócenie do ruchu będzie możliwe po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu. Taka zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z ruchu pojazdu ograniczyć koszty ubezpieczenia.