drukuj drukuj

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

W związku z panującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo i  zdrowie interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie, Starosta Wschowski uprzejmie informuje, że od 27 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Wydziału:
1. Przyjmowanie interesantów w sprawach pilnych następować będzie w godzinach 13.15 – 14.15, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, zgodnie z harmonogramem:
– w każdy wtorek – obsługa wykonawców geodezyjnych Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel. kontaktowy 65 540 19 34;
– w każdą środę – obsługa interesantów w zakresie gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych, rekultywacji – tel. kontaktowy 65 540 17 95;
– w każdy czwartek – obsługa interesantów w zakresie ewidencji gruntów i budynków – tel. kontaktowy 65 540 22 12.
2. Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie (wejście od strony parkingu), na klatce schodowej, przy wejściu na II piętro.
3. Interesanci, o których mowa w pkt 1 proszeni są o wcześniejszą regulację należnych opłat oraz dostarczenie potwierdzenia dokumentu zapłaty do Wydziału – mailowo, za pośrednictwem Geoportalu, najpóźniej w chwili umówionej wizyty. Ponadto prosi się o zachowanie zasad ostrożności sanitarno-epidemiologicznych, w tym: dezynfekcję rąk oraz posiadanie własnego długopisu.
4. Pracownicy Wydziału pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu.
5. Pozostałe sprawy będą prowadzone wyłącznie telefonicznie, mailowo, poprzez korespondencję poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem ePUAP.
6. Na korytarzu, przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie (Plac Kosynierów 1c) wystawiona została „skrzynka podawcza”, do której interesanci mogli składać dokumenty lub informację (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Wydział sprawie.
7. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg, wniosków oraz korzystania z karty płatniczej.
8. Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie Urzędu.