drukuj drukuj

Zgłoś się na bezpłatny kurs dla osób zarządzających NGO

III EDYCJA PROGRAMU MENEDŻEROWIE NGO PROMENGO

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza menedżerów

PROMENGO to unikalne przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do kadry menedżerskiej trzeciego sektora, prowadzone w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne, naukę on-line oraz  praktyczne wdrażanie indywidualnych rozwiązań zarządczych.

Głównym elementem PROMENGO jest cykl kursów z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, który obejmuje 9 obszarów tematycznych, ważnych dla wszystkich podmiotów non-profit niezależnie od ich profilu działalności, formy prawnej, doświadczenia czy liczby zrealizowanych projektów.

W programie nauczania znajdują się następujące ścieżki tematyczne: planowanie strategiczne, marketing w organizacjach pozarządowych, fundraising, elementy prawa w praktyce organizacji pozarządowych,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, umiejętności interpersonalne.

Więcej na stronie: http://faoo.pl/pl/promengo/o-programie/