drukuj drukuj

Zawiadomienie o X sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

4 listopada 2015 r. o godz. 13:00
w Sali Konferencyjnej (III piętro)
w Starostwie Powiatowym we Wschowie
odbędzie się

X sesja
Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wschowie o realizacji zadań.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Statutowej Rady Powiatu Wschowskiego lub podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rady Powiatu Wschowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2015.
10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Wschowskiego.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Aleksander Polański