drukuj drukuj

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z administracji rządowej pn. „Prowadzenie we Wschowie w 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” oraz nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

Uchwała Nr 316

Formularz zgłoszeniowy

Obowiązak informacyjny NPP 2023

Konkurs na NPP i NPO oraz zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej