drukuj drukuj

Zarząd Powiatu Wschowskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu składającego się z czterech pomieszczeń, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na okres do 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Wykaz 4.03.2022