drukuj drukuj

Zaproszenie do Lubuskiej Sieci Współpracy

 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Organizacja Pracodawców Ziemi  Lubuskiej zaprasza do

przystąpienia do Lubuskiej Sieci Współpracy.

Lubuska Sieć Współpracy powstała w ramach projektu “go NGO” i stanowi  przestrzeń dialogu oraz wymiany doświadczeń między lubuskimi  organizacjami, a samorządem lokalnym. Sieć działa na rzecz organizacji i  samorządów, podejmując działania zarówno wspierające cały sektor
pozarządowy w województwie lubuskim, a także dbając o potrzeby  pojedynczych organizacji. Pokazujemy w jaki sposób na co dzień i  długofalowo współpracować z samorządem.

Lubuska Sieć Współpracy liczy 71 członków: w tym organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu lokalnego z woj. lubuskiego, które regularnie spotykały się na warsztatach bądź cyklicznych spotkaniach.

Uczestnictwo w LSW pozwala organizacjom pozarządowym z lubuskiego uczyć  się od siebie wzajemnie i tworzyć innowacyjne projekty. W Sieci jest  siła, która pozwala na budowanie przewagi, podejmowanie działań na  szerszym polu i osiąganie efektu skali.

W związku z tym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w  Lubuskiej Sieci Współpracy.

  Więcej informacji dotyczących działania LSW znajda Państwo na stronie  www.go-ngo.pl

Udział jest bezpłatny, a także każdy członek może dowolnie wybrać w jakim zakresie uczestniczy w aktywnościach Sieci.

Jak zgłosić się do Sieci?
Wystarczy wypełnić zgłoszenie zamieszczone w załączniku i dostarczyć  osobiście, odesłać pocztą, faksem lub drogą elektroniczną na jeden z  podanych adresów kontaktowych:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Marta Wankiewicz

ul. T. Kościuszki 1 / 69-100 Słubice
tel.: 95 75 92 389 fax 95 75 92 444
www.fundacjacp.org
m.wankiewicz@fundacjacp.org

lub

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Oddział we Wschowie

Beata Przybylska
Przedstawiciel Regionalny

67-400 Wschowa
ul. Niepodległości 3A
kom. +48 884 782 630
b.przybylska@opzl.pl
www.opzl.pl