drukuj drukuj

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, zaprasza na szkolenie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej; wniosków o płatność:

– dla beneficjentów „małych projektów” w ramach osi 4 Leader,

– w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

– w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy:

– osoby fizyczne,

– organizacje pozarządowe,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– szkoły i inne placówki oświatowe,

– Gminne Ośrodki Kultury,

– Koła Gospodyń Wiejskich,

– Ludowe Zespoły Sportowe,

– OSP,

które na obszarze „Krainy Lasów i Jezior” zamieszkują lub posiadają siedzibę, lub prowadzą działalność gospodarczą.

Celem szkolenia jest przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o przyznanie środków w ramach w/w działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Szkolenia przeprowadzą pracownicy Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o zgłoszenia: bezpośrednio w Biurze LGD w Siedlisku przy ul. Cmentarnej 3, telefonicznie pod numerem 68 388 3904 lub pocztą elektroniczną na adres krainalgd@wp.pl.

Operacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Harmonogram szkoleń w załączniku oraz na stronie www.klj.free.ngo.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania

ul. Cmentarna 3

67 112 Siedlisko

tel./fax: 68 388 34 09

email: krainalgd@wp.pl