drukuj drukuj

Zakończyli kurs kelner-barman

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych I Zespołu Szkół we Wschowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie zakończyli kurs kelner-barman, zdobywając dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

Uczestnicy mieli możliwość poznać zasady rozliczeń kelnerskich, sposoby sporządzania oraz podawania potraw i napojów, planowania wyżywienia, obsługę przyjęć okolicznościowych oraz obsługę gości hotelowych. Z zakresu funkcji barmana informacji dotyczących wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia, różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania, organizacji pracy i czynności związanych z przygotowaniem baru do przyjęcia gości, technik sporządzania oraz sposobów serwowania napojów i koktajli, a także pracy za barem i dokumentacji obowiązującej w barze oraz sposobami jej prowadzenia.

W trakcie zajęć z p. Adamem Hołygą, młodzieży przyglądały się władze Powiatu: Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło.

Kurs dla 10 uczniów zakończony został egzaminem. Podczas kursu młodzież nabyła wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędną do wykonywania zawodu kelnera i barmana., Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskali stosowne certyfikaty.

Naszymi partnerami w projekcie są:

– Firma Profi Biznes Group – Szczecin

– Uniwersytet Zielonogórski

– Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł,
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, odbywające się za poprzez współpracę z pracodawcami , instytucjami rynku pracy oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zdjęcia: PW i I ZS we Wschowie

logo