drukuj drukuj

XXII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

22 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020, ze sprawozdaniem  komisji stałych Rady Powiatu Wschowskiego z działalności za 2020 rok oraz podjęli następujące uchwały:

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wschowski prawa własności nieruchomości;

– w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2021 roku;

– w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.;

– w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz jej uzupełnienia z dnia 7 stycznia 2021 r.;

– w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego;

– w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2021;

– w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2021;

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2030;

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2021.