drukuj drukuj

Wykaz dotyczący zawarcia umowy użyczenia lokalu, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostki organizacyjnej, tj. I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, położonej przy ul. Matejki 1 we Wschowie